Шеќерот од марката АГРАГОЛД е дел од традицијата и квалитетот на производството што доаѓа од АГРАНA-СТУДЕН групата, меѓународна корпорација со седиште во Виена.

Со својот АГРАГОЛД шеќер, го  снабдуваме пазарот на Европската унија (Словенија и Хрватска) и земјите од Западен Балкан од фабриките во Австрија, Унгарија и од рафинеријата за шеќер на СТУДЕН- АГРАНA во Брчко, Босна и Херцеговина.

Сиот шеќер што се произведува и пакува под марката АГРАГОЛД, е предмет на најважните стандарди за производство и квалитет.

АГРАНА Цукер ГмбХ (АГРАНА Зуцкер ГмбХ) со своите фабрики во Тулн и Леполдсдорф во близина на Виена е единствен производител на шеќер во Австрија. Заедничкиот капацитет на австриските фабрики за производство на шеќер од шеќерна репка е 400.000 тони шеќер годишно.

Маѓар Цукор Зрт. (Магyар Цукор Зрт.) работи како фирма ќерка на компанијата АГРАНА група во Унгарија. Со своето производство во Капошвар и центарот за пакување во Петохаза, претставува главен производител на шеќер во Унгарија и е еден од главните добавувачи на АГРАГОЛД шеќер на пазарот на ЕУ.

СТУДЕН-АГРАНА рафинеријата за шеќер д.о.о. Брчко, е формирана со заедничко вложување на Студен & КО Холдинг и АГРАНА групата и е единствената рафинерија за шеќер во Босна и Херцеговина. Производствениот капацитет на рафинеријата е повеќе од 150.000 тони кристален бел шеќер, кој како суровина користи суров шеќер од светскиот пазар.