Дистрибуцијата на АГРАГОЛД шеќерот, ја вршиме преку сопствени АГРАГОЛД дистрибуциски фирми и партнерски компании.

Дистрибуцијата на АГРАГОЛД шеќерот се врши во согласност со поставените стандарди за управување со синџир на дистрибуција што обезбедува прегледност, контрола и следење на АГРАГОЛД производите во севкупниот синџир на дистрибуција, со што обезбедуваме дополнителна заштита на потрошувачите.

За прашања во врска со дистрибуцијата на шеќерот АГРАГОЛД на вашиот пазар контактирајте не овде.