Pridobivanje sladkorja iz sladkornega trsa

Pridobivanje sladkorja iz sladkornega trsa se izvaja v tovarnah, ki so v bližini pridelovalnih površin. Razlog za to je, da se mora porezani trs po žetvi čim hitreje predelati, saj se tako ohrani sladkor in prepreči njegova razgradnja zaradi delovanja mikroorganizmov.

Surovi sladkorni trs se prečisti, stisne in zmelje, nato pa ga poškropijo z vročo vodo, da se izloči sok. Sok se nato filtrira, z izparevanjem pod nizkim pritiskom koncentrira in kristalizira. S centrifugiranjem se loči od preostalega matičnega sirupa. Na tej točki je sladkor deloma že prečiščen in je v kristalizirani mikrobiološko stabilni obliki.

Kot sipki tovor se dobro obravnava, skladišči in transportira v rafinerije po vsem svetu.

Najpomembnejši koraki rafiniranja sladkorja iz surovega sladkornega trsa so:

  • topljenje surovega sladkorja;
  • prečiščevanje surovega soka (saturacija in filtracija);
  • koncentracija filtriranega soka (izparevanje);
  • kristalizacija;
  • centrifugiranje;
  • sušenje, hlajenje in pakiranje.