Dobivanje šećera iz šećerne repe

Prerada šećerne repe svake godine vrši se između kraja rujna i sredine siječnja, a time i do biološki uvjetovanog sustava žetve i prerade (što se naziva „Kampanja šećerne repe“).

Najvažniji segmenti dobijanja šećera su:

  • prerada repe
  • otklanjanje tla, ekstrakcija šećernog soka, uklanjanje biljnog materijala
  • pročišćavanje soka/koncentracija
  • otklanjanje tvari koje ne pripadaju u šećer, otklanjanje vode
  • kristalizacija i skladištenje šećera
  • dobijanje čistog šećera, skladištenje u velikim silosima pod idealnim uvjetima