Dobivanje šećera iz šećerne repe

Prerada šećerne repe svake godine vrši se između kraja septembra i sredine januara, a time i do biološki uslovljenog sistema žetve i prerade (što se naziva „Kampanja šećerne repe“).

Najvažniji segmenti dobijanja šećera su:

  • prerada repe
  • otklanjanje tla, ekstrakcija šećernog soka, uklanjanje biljnog materijala
  • prečišćavanje soka/koncentracija
  • otklanjanje materija koje ne spadaju u šećer, otklanjanje vode
  • kristalizacija i skladištenje šećera
  • dobijanje čistog šećera, skladištenje u velikim silosima pod idealnim uslovima